Home / Tag Archives: นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต

Tag Archives: นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต

ปตท. ผนึกกำลัง เครือรพ.พญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล (ที่ 2 จากขวา) ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล (ขวา) และ นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท – เครือโรงพยาบาลเปาโล) โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส” (Bio-Cellulose for Wound Dressing) และร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานวิจัยวางรากฐานและสร้างต้นแบบนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไทย …

Read More »

ปตท. จับมือ CAAT พัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ที่แรกของประเทศไทย

นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา)  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV Regulatory Sandbox) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ขวา) ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 …

Read More »