Tag Archives: นายยุทธนา เจียมตระการ

เอสซีจี คว้า 2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG สร้างการเติบโตระยะยาว

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง พร้อมด้วย นายนำพล ลิ้มประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” และนายณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา (ที่ 2 จากขวา) Investor Relations Director รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and …

Read More »