Tag Archives: นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ร่วมศึกษา ความเป็นไปได้การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า เจาะกลุ่มนิคมฯ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผสานความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Energy Trading Platform) โดยใช้โครงข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก มองหาแหล่งไฟฟ้าที่คุ้มค่า เหมาะสมกับรูปแบบและปริมาณการใช้ไฟของแต่ละธุรกิจ ตามเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (Renewable Energy-RE100) และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission)  

Read More »