Home / Tag Archives: นายนพพร บุญลาโภ

Tag Archives: นายนพพร บุญลาโภ

ทิพยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิไทยรัฐ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ (คนกลาง)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ โดยมูลนิธิจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือและพัฒนาในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กในชนบท มีโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ถึง 101 โรงเรียน โดยมีนายสราวุธ วัชรพล (ลำดับที่ 3จากขวา) บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนางสาวพรพรรณ พจนพริ้ง (ลำดับที่ 3จากซ้าย) เลขานุการบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Read More »

ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบเงินโครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยธนาคารออมสิน โดยนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาค โครงการ“อยู่กับบ้าน” รวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเมส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และ รศ.น.พ.ปรัชญา สากิจลักษณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช โครงการ “อยู่กับบ้าน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการกักตัวอยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านบทเพลงและ Music Video “อยู่กับบ้าน” จัดทำโดยศิลปินดัง ติ๊ก ชีโร่ …

Read More »

ทิพยประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้า ปล่อยกู้เงินกรมธรรม์ เสริมสภาพคล่องช่วง Covid-19

ทิพยประกันชีวิต เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถกู้เงินกรมธรรม์ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ (Policy Loan)  กู้ง่าย ได้เงินไว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสู้ภัยโควิด19     นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า covid-19 ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงได้มีการออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้ลูกค้ากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้เราอยากให้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์  ที่ไม่คาดคิด เรียกได้ว่าเป็นการนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าเองออกมาใช้ก่อน ชำระคืน    เมื่อพร้อม โดยที่ยังคงความคุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ของทิพยประกันชีวิต ต้องเป็นลูกค้าของบริษัทที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บำนาญ และตลอดชีพ โดยมีดอกเบี้ยอัตราพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท ขั้นตอนการกู้ง่ายไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว โดยวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 200,000 บาท …

Read More »