Home / Tag Archives: นายนพดล ปิ่นสุภา

Tag Archives: นายนพดล ปิ่นสุภา

IRPC เปิด “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลั่นใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “IRPC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จึงถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ซึ่งผลิตภายในประเทศ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ พร้อมการบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ  โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน” นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด …

Read More »

IRPC คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC นำทีมผู้บริหารคว้า 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี  2. รางวัล    ซีเอฟโอยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 3. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4. ประเภทองค์กร  รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020 จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดยใน ปีนี้ Asian Excellence Award ได้ปรับเปลี่ยนการมอบรางวัลเป็นรูปแบบ Digital Ceremony รางวัลที่ IRPC ได้รับนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ …

Read More »

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจทั่วทั้งองค์กร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่)  และนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่บูรณาการระบบดิจิทัล …

Read More »

IRPC คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับ “รางวัลชนะเลิศ (ดีเด่น) องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน มีความสงบสุข ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรที่ได้การคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร …

Read More »