Home / Tag Archives: นายชัย โสภณพนิช

Tag Archives: นายชัย โสภณพนิช

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโอกาสที่บริษัทฯ เปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมที่อยู่ในพื้นที่สาขาของบริษัทฯ ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Read More »

BKI เปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 2 (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ (ขวาสุด) นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา ทั้งนี้ สาขาสุพรรณบุรีเป็นสาขาที่ 35 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการเพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Read More »

กรุงเทพประกันภัยทำบุญครบรอบ 73 ปี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ 73 ปี นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมไหว้ศาลพระพรหมและองค์ครุฑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 รุ่นที่ 27 จำนวน 40 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 653 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 125,660,326 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนครบตามเป้าหมายของโครงการฯ รวม 30 เครื่อง …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีนายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค (ที่ 3 จากขวา) แพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (OPD) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนครบตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read More »