Home / Tag Archives: นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

Tag Archives: นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

ไปรษณีย์ไทยเผยช่วงคนไทยหยุดอยู่บ้าน ยอดพัสดุต่อวันโต 60% ปลื้มน้ำใจคนไทยกว่า 2 ล้านกิโลฯ ส่งร.พ ทั่วประเทศช่วยโควิด – 19

  กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอบคุณพลังน้ำใจคนไทยที่ร่วมกับไปรษณีย์ไทยในโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 2 ล้านกิโลกรัม ถึงปลายทางโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เผยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังส่งผลให้ปริมาณสิ่งของผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์เพิ่มสูง กว่า 60% จากปริมาณงานปกติต่อวัน ผลพวงจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและมาร์เก็ตเพลสในโลกออนไลน์ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า      ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มุ่งเป็นองค์กรหลักในด้านการสื่อสารและขนส่งเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อได้ในภาวะวิกฤติ พร้อมดำเนินโครงการ “ส่งความห่วงใย  ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุด …

Read More »

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งต่อสิ่งของยังชีพ สู่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 19 มิถุนายน 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดส่งกล่องยังชีพ จำนวน 180 กล่อง ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดำเนินการจัดส่งกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จำนวน 180 กล่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง “ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือให้กับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน …

Read More »

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งต่ออุปกรณ์การแพทย์ – สิ่งของจำเป็น แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน ชุมชนทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุน มูลนิธิชัยพัฒนา จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงาน ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและป้องกันการระบาดของ COVID-19 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย COVID-19  ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเฟซชิลด์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอื่น ๆ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย …

Read More »

อย่าให้ “โรค” หยุด “โลก”! ส่องพลังคนไปรษณีย์กว่า 5.3 ล้านคน ทั่วทุกมุมโลก เชื่อมคนไทย เชื่อมคนทั่วโลก ให้เดินต่อไม่สะดุด

การระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ทั่วโลกต้องหยุดชะงักทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญที่มนุษย์เรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤติ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือโรคระบาด คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ให้ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อได้เพื่อความอยู่รอด นอกจากนี้ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนและแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ เหมือนถูกแช่แข็งจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจในโลกดิจิทัล หรือออนไลน์มาร์เก็ตเพลสเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เป็นสายพานหลักในเส้นทางแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคล็อกดาวน์เมือง บริการพื้นฐานด้านไปรษณีย์และการขนส่ง ที่กลายเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว จากพลังคนไปรษณีย์กว่า 5.3 ล้านคนทั่วทุกมุมโลก ในที่ทำการไปรษณีย์กว่า 650,000 แห่ง (ข้อมูลจากสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือ  UNIVERSAL POSTAL UNION) ที่ดำเนินการให้บริการพื้นฐานทางสังคม ด้านการสื่อสารและขนส่งในแต่ละประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายส่งมอบบริการในช่วงมาตรการล็อกดาวน์เมือง และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงส่งต่อสิ่งของให้กับประชาชน นอกจากนี้ มีอีกหลายไปรษณีย์ทั่วโลกที่ไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ให้บริการในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคงช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้ศักยภาพด้านการขนส่งอย่างเต็มความสามารถ อาทิ การไปรษณีย์อินเดีย (India Post) ที่ให้บริการส่งหน้ากากอนามัยและยาถึงผู้รับ ผ่านแอพพลิเคชัน Post …

Read More »

ไปรษณีย์ไทย ขอบคุณพลังน้ำใจคนไทย ส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” กว่า 2 ล้านกิโลกรัมt

กรุงเทพฯ 5 มิถุนายน 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอบคุณพลังน้ำใจคนไทยที่ร่วมกันส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศผ่านโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” โดยได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในระยะเวลากว่า 2 เดือน มีการส่งหน้ากากอนามัย ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากร                 ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยระบบงาน EMS ซึ่งไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ฟรี รวมปริมาณการส่งกว่า 2 ล้านกิโลกรัม นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยเผยปริมาณพัสดุเข้าสู่ระบบของไปรษณีย์ในช่วงประเทศล็อคดาวน์ เพิ่มขึ้นวันละกว่า 60% ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์ระหว่างที่คนไทยอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 พร้อมย้ำจุดยืนการเคียงคู่คนไทยในทุกสถานการณ์ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า    …

Read More »

การ์ดอย่าตก!!! ไปรษณีย์ไทย ส่งต่อในแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ส่งหน้ากากอนามัย – อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ฟรี! ขยายถึง 15 พ.ค.นี้

กรุงเทพฯ 30 เมษายน 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเวลาส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ภายใต้โครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ ไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 กิโลกรัม รวมมูลค่าการส่งกว่า 24 ล้านบาท นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า  ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” เพื่อส่งต่อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากร     ทางการแพทย์ จากภาครัฐ …

Read More »