Home / Tag Archives: นายกำธร ศิลาอ่อน

Tag Archives: นายกำธร ศิลาอ่อน

‘เอส แอนด์ พี’ ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มีกำไรเพิ่มขึ้น 24.5% พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น และ Warrant

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มีกำไรเพิ่มขึ้น 24.5%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น และ Warrant บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรวม โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 4 ทั้งสิ้น 1,377 ลบ. ลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ในระดับ 1,864 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 ในขณะที่กำไรรวมอยู่ที่ 107 ลบ. เปรียบเทียบกับ 86 ลบ. ของช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 21 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.5 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วกำไรต่อรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 เป็น 7.8 …

Read More »

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิ 154 ลบ. พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.05 บาทต่อหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ด้วยยอดขายจำนวน 1,388 ลบ. ลดลง 584 ลบ. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีกำไรสุทธิ 154 ลบ. เพิ่มขึ้น 13 ลบ. จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสะสมของปี 2563 กลับมามีกำไร 76 ลบ. พร้อมทั้งประกาศให้มีการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นผลให้ร้านอาหารและช็อพต้องปิดตัวลงในไตรมาสที่ …

Read More »