Home / Tag Archives: นายกฤษณ์ จันทโนทก

Tag Archives: นายกฤษณ์ จันทโนทก

เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับความสำเร็จของโครงการ ‘Digital Face to Face’ รูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล

นายกฤษณ์ จันทโนทก (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ นายฉลองชัย มาเสถียรวงศ์ (ที่สองจากซ้าย) ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ‘เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์ (AIA CI SuperCare)’ ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง ผ่านการนำเสนอขายรูปแบบใหม่ ‘Digital Face to Face’ ถือเป็นความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย รวมไปถึงตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ที่ได้ดูแลและมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรก็ดี การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล หรือ Digital Face to Face นั้น เป็นรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพียงใช้ไฟล์เสียงสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที โดยลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องพบเจอกัน ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการติดโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง …

Read More »

ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานพยาบาล มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่สถาบันบำราศนราดูร

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ในการให้ความดูแลและรักษาพยาบาลประชาชนคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวมาจากการร่วมแรงร่วมใจของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อกรมธรรม์ จากผลงานนำส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง (CI Rider) ในช่วง 100 วันสุดท้ายของปี 2562 นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทุกท่าน ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives’

Read More »