Home / Tag Archives: นางเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม

Tag Archives: นางเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม

วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366

นางเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบ กรมการขนส่งทางบก และนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 366 จำนวนทั้งสิ้น 81 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก  จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ และกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดการอบรมในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้บริการแก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย สำหรับโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี …

Read More »