Home / Tag Archives: นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข

Tag Archives: นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย และกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยให้ลูกหลานชาวน่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 6 พันธมิตรหลัก อันประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นเมืองต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ บริษัทวิริยะประกันภัย ยังได้ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัยปันความปลอดภัย จำนวน 300 ใบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ชั้น 2 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของเด็กเล็กในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติเห็นความสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรจังหวัดน่านขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อผลักดันให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยให้เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง …

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนายหน้านิติบุคคล เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ในการนำไปจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 90 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ

Read More »