Home / Tag Archives: นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

Tag Archives: นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

ครั้งแรกในรอบ 152 ปี ของวัดเล่งเน่ยยี่ จัดพิมพ์ปฎิทินรูปเคารพพระประธาน “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์”ในอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ เป็นครั้งแรก

พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชา กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) รับถวายปฎิทิน 2564 จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ปฎิทินครั้งแรกในรอบ 152 ปี ของวัดเล่งเน่ยยี โดยอัญเชิญรูปเคารพ “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์”  ซึ่งเป็นองค์พระประธานของวัด มาจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย ด้วยการ “ปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ มาใช้เป็นครั้งแรก” ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

Read More »

70 ปี ทิพยประกันภัย เปิดตัวปฏิทินปี 2564 มิ่งมหามงคล ไทย-จีน “วัดเล่งเน่ยยี่”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย เปิดตัวปฏิทินตั้งโต๊ะมิ่งมหามงคล  ปี 2564 วัดเล่งเน่ยยี่ ในวันฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9 ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จ.นนทบุรี โดยอัญเชิญ องค์พระประธาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 พระองค์ในวัดเล่งเน่ยยี่ มาจัดพิมพ์บนปฎิทิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆพระองค์ เพื่อมอบความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี บมจ.ทิพยประกันภัย ในปี 2564 สำหรับปฎิทินนี้ จัดพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย ด้วยการ “การปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ มาใช้เป็นครั้งแรก” ส่วนพื้นหลังปฏิทินประกอบด้วยสิ่งมงคล 8 ประการ ล้อมรอบองค์พระประธาน ทั้งนี้ปฎิทินมิ่งมหามงคลนี้จะนำไปมอบให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

Read More »

“ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ” พลังบุญทิพยร่วมสร้าง # 157

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 157” ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ สูง 180 เซนติเมตร พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และ พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมุทิตาจิตสักการะถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 93 พรรษา ในวันคล้ายวันประสูติวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More »