Home / Tag Archives: นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

Tag Archives: นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์

วิริยะประกันภัย จับมือ BCH พัฒนาประกันสุขภาพ Viriyah Care by Kasemrad ยกระดับคุณภาพการรักษาที่ดีในทุกมิติ

นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)   ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลในเครือ BCH  หรือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  อันประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและการรักษาที่ดีและมีคุณภาพของโรงพยาบาลในเครือ BCH ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลจากวิริยะประกันภัย ความร่วมมือกันครั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต  รวมถึงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้ประชาชนต้องการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง …

Read More »

วิริยะประกันภัยเปิดเกมรุกปี 64 เลือก 3 บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก ปรับสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดกาล

“วิริยะประกันภัย” เปิดแผนงานการดำเนินงานปี 64 มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีระดับ Deep Tech พร้อมเลือกบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก อาทิเช่น Oracle, Microsoft และ MuleSoft ร่วมวางแผน 5 ปี เพื่อปรับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมบริการ เผยเมื่อแผนบรรลุผลจะก้าวสู่ความเป็น Total Experience ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในทุกๆ จุดที่ได้สัมผัสกับวิริยะประกันภัย  ส่วนผลประกอบการปีที่ผ่านมาแม้เจอวิกฤตโควิด แต่ฐานะการเงินยังแข็งแกร่งด้วยสินทรัพย์ 7.6 หมื่นล้าน มีเงินกองทุนสูงเกินค่ามาตรฐานถึง 224.70%  ขณะที่เบี้ยประกันรับรวมยังสะพรั่งเป็นอันดับหนึ่งของตลาด 3.8 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะประกันภัยสุขภาพมาแรงสุด จึงต้องเดินหน้าเป็น Health Advisor เต็มสูบ นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี2564 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้แผนธุรกิจปี 2564 “Customer …

Read More »