Home / Tag Archives: นักศึกษา

Tag Archives: นักศึกษา

นศ.มทร.ธัญบุรี รับมือ โควิค-19 พร้อมเรียนออนไลน์

  จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้กับหลาย ๆ ด้าน ปฏิเสธไม่ได้ด้านการศึกษาที่กระทบเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวง อว. ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยนักศึกษาเขามีวิธีในการรับมือสถานการณ์ โควิด-19 กันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มาตรการในการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 มทร.ธัญบุรีได้ มีการจัดตั้งวอลล์รูมแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบ โดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน จะเป็นการเรียนระบบออนไลน์ ส่วนบุคลากรจะจัดให้ทำงานแบบ Work from home ส่วนคนที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคาร …

Read More »