Home / Tag Archives: นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี สู้โควิด “หน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูง”

Tag Archives: นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี สู้โควิด “หน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูง”

นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี สู้โควิด “หน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูง”

นักศึกษาและนักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 แสดงผลเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายสูงด้วยการพัฒนาหน้ากากและแถบยางยืดเคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโครมิก ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา อาจารย์นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตนและ ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นำโดย “บีม” น.ส.วิจิตรา ควรรับผล “นิว” น.ส.มนัญญา จำปาศรี พร้อมด้วย “มายด์” น.ส.คนิษฐา สุวรรณศิลป์ ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมหน้ากากเปลี่ยนสีไปเมื่อผู้สวมใส่เมื่อมีอุณหภูมิสูง ด้วยการพัฒนาชิ้นส่วนหน้ากากและแถบยางยืด (Elastic Band) เคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโครมิก โดยเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายสูงประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส สีของสารเทอร์โมโครมิกบนหน้ากากและยางยืด จะเปลี่ยนเป็นไม่มีสีและแสดงสีเดิมของเนื้อผ้า ดร.นารีรัตน์ กล่าวว่า นวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยแสดงผลเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิสูง ด้วยการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโครมิก เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและสามารถช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าผู้สวมใส่มีอาการป่วยหรือมีอุณภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือไม่ โดยสารเทอร์โมโครมิกมีความสามารถในการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ได้กำหนดให้การเปลี่ยนสีมี …

Read More »