Home / Tag Archives: ธัญบุรีโมเดล

Tag Archives: ธัญบุรีโมเดล

เปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”

มทร. ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”พบกับ นวัตกรรมระดับชาติ , บริการวิชาการแก่ลังคมภายใต้ "ธัญบุรีโมเดล"

Read More »