Home / Tag Archives: ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

Tag Archives: ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ออมสิน จัดงาน CG Day ตอกย้ำความโปร่งใส-ชูการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารออมสิน จัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2562 ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมชูวิสัยทัศน์การดำเนินงานสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2562 เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายป้องกันการทุจริต โดยมุ่งสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ให้เห็นถึงความสำคัญ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “การดำเนินงานสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking by GSB)” พร้อมมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน …

Read More »