Tag Archives: ‘ท็อปส์’ ชูแนวคิดร้านค้าเพื่อความยั่งยืน จับมือ ‘ยูนิลิเวอร์’ และ ‘เอสซีจีซี’ เปิดตัว “รีฟิล สเตชั่น” แห่งแรกที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวสเกต

‘ท็อปส์’ ชูแนวคิดร้านค้าเพื่อความยั่งยืน จับมือ ‘ยูนิลิเวอร์’ และ ‘เอสซีจีซี’ เปิดตัว “รีฟิล สเตชั่น” แห่งแรกที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวสเกต

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพลาสติกช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) และถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ พื้นที่ฝังกลบ และต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปี สำหรับประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2 ล้านตัน แต่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพียงปีละ 0.5  ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จากปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างและการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิต ผู้คน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะพลาสติกและรณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ำ นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ‘ท็อปส์’ ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้ริเริ่มความร่วมมือกับ ‘ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย’ และ ‘เอสซีจีซี’ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เปิดตัวโครงการนำร่อง “สถานีเติมผลิตภัณฑ์ หรือ รีฟิล …

Read More »