Tag Archives: “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”ผนึกกำลังร่วมกับ “สวอพ แอนด์ โก”ตอกย้ำการเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor)

“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”ผนึกกำลังร่วมกับ “สวอพ แอนด์ โก”ตอกย้ำการเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและดิจิทัลอินชัวรันส์ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด ผู้นำให้บริการสำรวจภัย ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ผู้นำให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยทดลองนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่มาใช้ในงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆ เพื่อต่อยอดและยกระดับการให้บริการลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงสร้างต้นแบบนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าแบบยั่งยืน ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง ESG และกระแสการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทิพยประกันภัย ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยนั้นมีพันธกิจหลักในการมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด ESG ที่พร้อมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งทิพยประกันภัยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง …

Read More »