Tag Archives: ทิพยประกันภัย ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่สับปะรดในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ทิพยประกันภัย ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่สับปะรดในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบสับปะรด จำนวน 2.5 ตัน ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง ตาม “โครงการเกตรเป็นสุข” เพื่อนำไปมอบให้กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบ  ทิพยประกันภัยขอส่งกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทุกๆท่านให้ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด

Read More »

ทิพยประกันภัย ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่สับปะรดในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย  ช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง  ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์โควิด – 19  ตาม “โครงการเกษตรเป็นสุข” โดยซื้อสับปะรดกว่า 2.5 ตัน เพื่อช่วยชาวไร่ระบายผลิตผลทางการเกษตร และนำมอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความทุ่มเทเสียสละ  โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับมอบ  ทิพยประกันภัยขอส่งกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทุกๆท่านให้ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด

Read More »