Tag Archives: ทิพยประกันภัยประกาศปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังพบพนักงาน ติดเชื้อไวรัส COVID -19

ทิพยประกันภัยประกาศปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังพบพนักงาน ติดเชื้อไวรัส COVID -19

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่มีพนักงานของบริษัทติดเชื้อไวรัส COVID -19 ในอาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม3 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564  ซึ่งปัจจุบันพนักงานที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนั้น สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯจึงได้ดำเนินการปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งอาคาร รวมถึงกำหนดให้พนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าว เข้ารับการตรวจ และกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ในระหว่างที่กักตัว ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯจะปิดอาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่(อาคารพระราม3) เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564  และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564 สำหรับการติดต่อกับทาง ทิพยประกันภัย …

Read More »