Tag Archives: ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

“ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ?” ยิ่งในช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น สิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ควรปฏิบัติ ได้แก่ การจดทะเบียนรถหรือถ่ายภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วรีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้บาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุจากรถ และให้ตรวจสอบดูด้วยว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทอะไร เพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุนั้นแก่ทางโรงพยาบาลและบริษัทได้ถูกต้อง และอย่าลืมแจ้งอุบัติเหตุนั้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุได้ทราบด้วย หรือ โทรแจ้งเหตุที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center  1791 ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น “การรีบแจ้งเหตุโดยทันที” ให้กับบริษัทประกันภัยของรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้น หรือหากไม่ทราบ สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานติดต่อบริษัทประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เนื่องจากผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยทันที ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.หากรถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัย เพราะกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับหรือ ประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต โดยประกันภัย พ.ร.บ.นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน นอกจากนี้ประชาชนสามารถแอดไลน์ @iRVP ของบริษัทกลางฯ …

Read More »