Tag Archives: ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

เอไอเอ ประเทศไทย และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือในการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการตลาด เพื่อยกระดับการบริการ พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะสนับสนุนในด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเชิงลึก (Marketing Insight) ให้แก่เอไอเอ ซึ่งจะช่วยให้เอไอเอ ประเทศไทย สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้พัฒนาการบริการให้แก่ลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย และ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างเอไอเอ ประเทศไทย และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางสาวชลิดา นครชัย ผู้อำนวยการส่วนการบริหารลูกค้า …

Read More »