Tag Archives: “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย มีความคุ้มครอง”

“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย มีความคุ้มครอง”

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน WWW.THAIRSC.COM พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงกว่า 12,000 ราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการ ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2564 โดยได้ร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ “ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ …

Read More »