Tag Archives: “ดีป้า” ร่วมกับ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” ปักหมุดภาคอีสาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding

“ดีป้า” ร่วมกับ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” ปักหมุดภาคอีสาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI

4 กุมภาพันธ์ 2565, จังหวัดชัยภูมิ – ดีป้า ร่วมกับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ และหน่วยงานภาคการศึกษา เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI เดินหน้าขับเคลื่อน 4 โรงเรียนนำร่องภาคอีสานสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งยกระดับโรงเรียน และพัฒนาห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คาดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2,300 คนต่อปี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมหน่วยงานภาคการศึกษา ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1 ใน 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ …

Read More »