Tag Archives: ดิจิทัลแพลทฟอร์ม

เอสซีจี ผนึกกำลัง จิซทิกซ์ ยกระดับบริการขนส่งร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ ผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์มครบวงจร

เอสซีจี จับมือ GIZTIX (จิซทิกซ์) สตาร์ทอัพอันดับหนึ่งด้านการบริการขนส่งผ่านระบบออนไลน์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ขนส่ง ร่วมเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มด้านการขนส่งแบบครบวงจร เสริมแกร่งร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี ให้สามารถบริหารจัดการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจจัดจำหน่ายและช่องทางการค้าปลีก ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า “เอสซีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพให้กับร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี ที่ปัจจุบันมีจำนวน 314 ร้านทั่วประเทศ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปโฉมและการให้บริการของร้านผู้แทนจำหน่ายด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้สอดรับกับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันแล้ว ด้านการบริหารจัดการขนส่งก็ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากปัจจุบันร้านผู้แทนจำหน่ายมีรอบการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจี จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์ม ภายใต้ความร่วมมือร่วมกับ GIZTIX เพื่อช่วยให้ร้านผู้แทนจำหน่ายสามารถขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขณะการขนส่ง (Real Time) และสามารถสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันที อีกทั้งยังช่วยควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแพลทฟอร์มนี้จะเก็บบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายและแสดงผลออกมาให้ร้านผู้แทนจำหน่ายสามารถบริหารจัดการต่อได้ อีกทั้งร้านผู้แทนจำหน่ายยังสามารถทราบตารางรถขนส่งเพื่อให้สามารถบริหารรถที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และลดขั้นตอนการจัดเที่ยวรถได้ โดยปัจจุบันมีร้านผู้แทนจำหน่ายเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย มีรอบการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเฉลี่ย 32,000 เที่ยวต่อเดือน ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วประเทศ และยังคงเติบโตต่อเนื่องอีกร้อยละ …

Read More »