Tag Archives: ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)

แนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลสดใส เผย 7 เดือนแรกมีโครงการยื่นขอรับลงทุน 155 โครงการ

บีโอไอเผยความสนใจลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลแนวโน้มสดใส 7 เดือน มีจำนวนโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีบริษัทเว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งจากเกาหลีลงทุนในไทย และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า   หิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงแนวโน้ม การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ว่า มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม–กรกฎาคม 2559) มีโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จำนวนมากถึง 155 โครงการ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวน 443 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล มีมูลค่า 2,540 ล้านบาท และยังมีบริษัทในกลุ่มดิจิทัลอีกหลายรายที่เตรียมยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จึงคาดว่า ภายในปี 2559 มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลจะไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท …

Read More »