Tag Archives: ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล

กรุงเทพประกันภัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 500,000 บาท ผ่าน สวพ.FM91 เพื่อส่งต่อผู้ป่วยยากไร้-ขาดแคลน ในโครงการ “GIVE NEVER STOP”

กรุงเทพประกันภัยร่วมส่งความช่วยเหลือแด่ผู้ป่วยยากไร้และขาดแคลนในสังคม ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 500,000 บาท  ผ่านโครงการ “GIVE  NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM91 เพื่อช่วยยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อน นางสาวสุธิดา มลิลา รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ “GIVE  NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” ซึ่งกรุงเทพประกันภัยมีนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด  เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือคนชราที่ขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงชุดปฐมพยาบาล โดยได้ส่งผ่านความช่วยเหลือผ่านทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 เช่น ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม ชุดทำแผล และน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “GIVE  NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” …

Read More »