Tag Archives: ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด

อีโอ ไลฟ์เมด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อีโอ ไลฟ์เมด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด คุณสุภาพรรณ์ ธนียวัน และคุณธรินทร์ ธนียวัน ร่วมกับกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ ร่วมช่วยระดมทุนบริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก 2 ระดับ ResMed Lumis VPAP 150 ST-A 4G พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 1,200,000 บาท ให้กับศูนย์นิทราเวช และหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ …

Read More »