Tag Archives: ดร. สุทธิพล ทวีชัยกา

เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด • เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัย ให้กับประมงพื้นบ้านไทย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 โดยได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชนถึงบ้าน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของชาวชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของชาวชุมชน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเรือประมงพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังการเสวนาความรู้ด้านประกันภัย รวมถึงเยี่ยมชมบูธ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย …

Read More »