Tag Archives: “ดร.สมพร สืบถวิลกุล”โชว์วิสัยทัศน์ปีเสือ วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อน “ทิพยประกันภัย” ก้าวสู่ Next Generation Insurer ผุดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บ “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”

“ดร.สมพร สืบถวิลกุล”โชว์วิสัยทัศน์ปีเสือ วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อน “ทิพยประกันภัย” ก้าวสู่ Next Generation Insurer ผุดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บ “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”

“ดร.สมพร สืบถวิลกุล” โชว์วิสัยทัศน์ “ปีเสือ” วาง 3 กลยุทธ์หลักขับเคลื่อน “ทิพยประกันภัย” ก้าวสู่ Next Generation Insurer ให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมใหม่ รองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเดินหน้า “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เต็มสูบ เตรียมซื้อบริษัทประกันเพิ่ม 2 แห่ง และตั้งบริษัทเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจประกันภัยแห่งแรกของไทย เสริมเขี้ยวเล็บยกฐานะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำในอาเซียน ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง แผนการดำเนินงานในปี 2565 ว่า จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นำเอาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการอุบัติขึ้นของโรคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า …

Read More »