Tag Archives: ซีพีออลล์

วิเคราะห์ ผู้ผลิตแซนวิชอบร้อน เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ พันธมิตรสำคัญของ ซีพี ออลล์ Partner Analysis : CORPUS X

การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทหรือทุกธุรกิจต้องทำก็คือ การวิเคราะห์คู่ค้าพันธมิตรของพวกเขาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เหมือนกับประโยคที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยหน” การทำธุรกิจเองก็เช่นกัน การที่บริษัทเข้าใจคู่ค้าของตัวเองอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ ย่อมทำให้พวกเขาสามารถประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Read More »