Tag Archives: “ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 2,440 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 317 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,437 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.จำนวน 178 ราย และเสียชีวิตจากรถที่ยังไม่พบการมีประกันภัย พ.ร.บ.อีกจำนวน 139 ราย โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีที่เสียชีวิต ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมงไปแล้ว จำนวน 146 …

Read More »