Tag Archives: ‘ช็อป ชิม แชะ’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช ยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุนชน จ.ปทุมธานี

‘ช็อป ชิม แชะ’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช ยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุนชน จ.ปทุมธานี

6 สถานที่ เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โครงการต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช (ซ็อป ชิม แชะ) การยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุนชน ในจังหวัดปทุมธานี งานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช ชวนนักปั่นกว่า 100 ชีวิต รวมปั่นจักรยานนำทีมปั่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ซึ่ง จ.ปทุมธานีเป็นพื้นที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว มีรูปแบบทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิถีชีวิตของผู้คนจะดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว …

Read More »