Tag Archives: “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยจัดทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และวิทยาลัยเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ   มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ปฏิบัติตามกฎจราจร บริษัทกลางฯ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ตลอดเวลาขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ …

Read More »