Tag Archives: ฉกาจ แสนจันทร์

กรุยทาง Sumitomo สู่ Lead to the best

Sumitomo

ชื่อของ Sumitomo หนึ่งในธุรกิจรถขุดประเภทเครื่องจักรกลหนัก ที่มีประวัติและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงและกำลังจะสลายปีภายใต้การดูแลของ ฉกาจ แสนจัน

Read More »