Tag Archives: จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารออมสิน เปิดตลาดชุมชนทางน้ำ จ.เชียงใหม่

ธ.ออมสิน เปิดตลาดชุมชนทางน้ำ กาดฮิมน้ำ@สันทราย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ กาดฮิมน้ำ@สันทราย เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ภายใต้รูปแบบของตลาดประชารัฐ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ผู้นำชุมชนและประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามกลไก 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ/สร้างความรู้ สร้างตลาด/สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำหรับกาดฮิมน้ำ@สันทราย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการกินดีอยู่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งยกระดับสู่การเป็นตลาดไร้เงินสด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน …

Read More »