Tag Archives: จักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล

‘ท็อปส์’ ส่งแคมเปญ “Tops LOCKED PRICE” ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค นาน 1 ปี

ท็อปส์

ท็อปส์ ล็อคราคาดีตลอดปี ช่วยคนไทยล็อคค่าใช้จ่าย ส่งแคมเปญ “Tops LOCKED PRICE” ตอกย้ำผู้นำกลยุทธ์ด้านราคา มั่นใจราคาเดิมตลอด 1 ปี

Read More »