Tag Archives: ‘จะดูแลแม่ให้ดีทีสุดจนกว่าจะตายจากกัน’ ความในใจ ลูกกตัญญู มทร ธัญบุรี

‘จะดูแลแม่ให้ดีทีสุดจนกว่าจะตายจากกัน’ ความในใจ ลูกกตัญญู มทร ธัญบุรี

เรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นายนพดล มีปราง หรือ น้องนนท์ ประธานองค์การนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เด็กกตัญญูได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นนท์ บอกว่า เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อและแม่เลิกกันตั้งแต่คลอดได้ 2 วัน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่เสียใจและน้อยใจที่พ่อทิ้งไป กลับดีใจที่ท่านทำให้ผมเกิดมา อาศัยอยู่กับแม่ โดยแม่มีอาชีพนวดไทย รับนวดชั่วโมงละ 50 บาท ในจังหวัดสุพรรณบุรี “แม่ของผมเป็นซีสเต้านม” มันอยู่กับแม่ของผมกว่า 20 แม่ทำงานหนักไม่ได้ เมื่อทำงานหนักจะมีอาการแสบและร้อนบริเวณเต้านม ตอน ป.2 แม่เอาผมไปฝากไว้ที่วัดดอนสำโรง (แม่เข้ามาทำงานที่กรุงเทพ) ด้วยวัดอยู่ติดโรงเรียน พระอาจารย์เลี้ยงและสอนผมทุกอย่าง ตั้งแต่สอนการผูกผ้า ทำบายศรี จัดดอกไม้ พระอาจารย์ท่านทำน้ำมันมะพร้าว …

Read More »