Tag Archives: คุณโฆษิต สุขสิงห์

ไทยเบฟ ร่วมรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนสำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทางด้าน คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายประเภท การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องที่ไทยเบฟให้ความสำคัญและมีแผนบริหารจัดการอย่างครบวงจรและสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน มีการประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมมือของ TBR  (Thai Beverage Recycle)  กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกาะสมุยจัดตั้งศูนย์การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (recycling center) บนเกาะเพื่อรับซื้อขวดแก้ว ขวดพลาสติกใช้แล้วและเศษแก้ว กลับคืน พร้อมให้บริการขนส่งไปยังภาคพื้นดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าและประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะบนเกาะ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ไทยเบฟจึงมีความยินดีที่ TRBN เปิดพื้นที่ความร่วมมือให้บริษัทเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้มาทำงานร่วมกันเพื่อมีส่วนช่วยจัดการปัญหาขยะส่วนรวมอย่างยั่งยืน ไทยเบฟมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม …

Read More »

ไทยเบฟ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ไทยเบฟ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพย์ฯ  และภาคีภาคเอกชน ร่วมเปิดตัวโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะ จากสถานการณ์โควิด-19 เล็งพัฒนาระบบการเก็บคืนขยะ หนุนวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนฯ จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภาคีภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าเพิ่มอัตรารีไซเคิล พัฒนาระบบเก็บคืนขยะ กระทรวงทรัพย์ชี้ ขยะพลาสติกจากบริการเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น 15% ขณะที่ขยะอาหารและขยะติดเชื้อจากการใช้หน้ากากอนามัยมีเพิ่มมากเช่นกัน เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ปริมาณขยะเป็นเรื่องของวิกฤตซ้อนวิกฤตและต้องมีการเร่งรับมือ โดยการดำเนินการจัดการอย่างมีส่วนร่วมจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ และ ภาคเอกชน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามเราต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่เกิดอยู่ในขณะนี้ ทางกระทรวงฯ อยากขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเท่าที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อลดขยะพลาสติกและแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ส่วนขยะอาหารและขยะติดเชื้อจากการใช้หน้ากากอนามัย อยากขอความร่วมมือภาคประชาชนให้แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับพนักงานเก็บขยะและลดภาระบ่อฝังกลบ” ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าสู่สภาวะปกติ ทางกระทรวงฯ อยากขอความร่วมมือประชาชนอีกครั้ง หลังจากที่ได้เริ่มรณรงค์กันมาตั้งแต่ วันที่ 1 …

Read More »