Tag Archives: คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

IRPC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จังหวัดระยอง

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าพบ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง    ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อมอบแอลกอฮอล์ Face Shield และเซ็ทกระเป๋าบรรจุ    หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขนาดพกพา สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด

Read More »