Tag Archives: คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล)

ครูเบล ติวสอบเข้า AEIS ของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์

ครูเบล ติวสอบเข้า AEIS ของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์แนะเด็กเก่งคณิตศาสตร์ให้ฝึกทำข้อสอบแบบ Modeling ตั้งแต่ 7 ขวบ เด็กไทยบางคนมีจุดอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อมาเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นสมการ เช่น 2 B = A / 3C = 3 A ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ถนัดในการแก้โจทย์ที่เป็นรูปแบบของสมการลักษณะนี้ ส่งผลให้เมื่อเด็กทำข้อสอบไม่ได้ ก็จะมีความรู้สึกฝังใจไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และไม่อยากเข้าเรียน ตัวเด็กและผู้ปกครองอาจจะหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้จึงเป็นที่มาของทฤษฎี Modeling ที่นักคณิตศาสตร์พยายามหาวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ทฤษฎี Modeling คือการแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้โจทย์คณิตศาสตร์ในแบบทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หรือโจทย์ที่ได้รับมาและปรับเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ เช่น ถ้าจะแบ่งสติกเกอร์ หรือ แบ่งผลไม้ จะแบ่งกันเท่าไร ผลลัพธ์เมื่อแบ่งไปแล้วได้เท่าไร เป็นต้น ซึ่งการทำข้อสอบแบบ …

Read More »

เปิดไอเดียผู้หญิงเก่ง “ครูเบล” กับประสบการณ์เรียนในสิงคโปร์กว่า 7 ปี มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของชั้น ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน เผยเคล็ดลับความสำเร็จต้องสร้างเป้าหมาย พร้อมแนะผู้ปกครองยุค New normal

  เปิดไอเดียผู้หญิงเก่ง “ครูเบล” กับประสบการณ์เรียนในสิงคโปร์กว่า 7 ปี มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของชั้น ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน เผยเคล็ดลับความสำเร็จต้องสร้างเป้าหมาย พร้อมแนะผู้ปกครองยุค New normal ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก แต่การที่เด็กไทยจะสอบเข้าโรงเรียนของรัฐบาลสิงคโปร์ได้นั้นเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะด่านแรกที่เด็กจะต้องผ่านก็คือ การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับเด็กต่างชาติที่ไม่ใช่คนสิงคโปร์ นับเป็นประตูสำคัญในการไปหาประสบการณ์การศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามหากย้อนไปดูประวัติเด็กไทยที่เคยไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่อายุ 11 ปี โดยเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ ป.4 และจบ sec 4 ( O-Level) โดยในระดับการศึกษา Sec 1 – 3 มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของชั้นติดต่อกัน 3 ปีซ้อน …

Read More »