Tag Archives: คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์

TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด – 19 โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Read More »