Tag Archives: คุณบุปผาวดี โอวรารินท์

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมเสวนา กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย โดยมูลนิธิแอ็พคอม ในหัวข้อ “LGBTQI inclusion and the effect of COVID-19”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคธุรกิจเพื่อการเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Covid-19 Recovery and LGBTQI inclusion: A perspective from the Business Sector Exploring how business are dealing with LGBTQI inclusion as part of their Covid-19 recovery plan” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย และมูลนิธิแอ็พคอม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ งานเสวนาดังกล่าว เป็นการนำเสนองานวิจัยซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ดูแลสวัสดิภาพกลุ่ม LGBTQI และการเสวนากับตัวแทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และภาคธุรกิจเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม LGBTQI ในช่วงฟื้นฟูจากโควิด-19 โดยคุณบุปผาวดีได้ร่วมแบ่งปันแผนการดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19 แผนฟื้นฟู โอกาสในการจัดรูปแบบการทำงานแบบ Smart Working …

Read More »

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIOT)

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลางด้านบน) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คนกลางล่าง) จัดงานสัมมนาแบบออนไลน์ เพื่อรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ  คนหลากหลายทางเพศ  และคนข้ามเพศ (IDAHOBIOT) โดยในงานได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ LGBT+ อาทิ คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ดารานักเคลื่อนไหว LGBT+  และคุณก้อง-จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ ดาราขายประกัน หนึ่งในฝ่ายขายคุณภาพของบริษัทฯ มาบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก ความท้าทาย รวมถึงวิธีเอาชนะและจัดการอุปสรรคต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างได้โดยไม่มีข้อจำกัด และบริษัทฯ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Read More »

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จากบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน” เนื่องด้วยบริษัทในกลุ่มแอกซ่าทั่วโลกได้ทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานสู่ Smart  Working อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยการสร้างวัฒนธรรมการทํางาน ที่ทําให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนได้อย่างสูงสุด และช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น ด้วยการนําด้านที่ดีที่สุดของการทํางานนอกสถานที่ และการทํางานในสํานักงานมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่สนับสนุนการทํางานที่บ้านจำนวน 10,000 บาท ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Your Voice, Your Choice, Your Kits ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานดั่งคนในครอบครัว และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป  

Read More »

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก World HRD Congress

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนขวา) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คนซ้าย) รับ 2 รางวัล จาก World HRD Congress ประจำปี 2564 จากสาขา “Thailand Best Employer Brand Award” และ “Diversity Impact Award” รางวัล World HRD Congress เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในวงกว้าง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีองค์กรมากมายจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้  โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ  และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานดั่งคนในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดยยอมรับความแตกต่างของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Read More »

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัล องค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ด้านธุรกิจประกันดีเด่น 3 ปีซ้อน

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คนซ้าย) รับรางวัลองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจประกันดีเด่น 3 ปีซ้อน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Excellence in Education และ Educational Achievement Award ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี 2563 จาก Life Office Management Association (LOMA) โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเรียนรู้ การพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสะท้อนถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Read More »