Tag Archives: คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน

“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ก้าวสู่ปีที่ 5 ต่อยอดความสำเร็จ พร้อมดึง “6 สถาบันการศึกษาในเครือข่าย EISA” และ “สโมสรฟุตบอล” ร่วมสร้างอัตลักษณ์ งานผ้าขาวม้าทอมือปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ในงาน “PAKAOMA NEXT NORMAL”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  เครือข่าย ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และ บริษัทภาคเอกชน และยังคงสานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ก้าวสู่ปีที่ 5 สำหรับปีนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers  โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  คุณสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่าย IG และผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หัวข้อ “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์)โลก” อีกทั้งยังมีชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือชั้นนำจากทั่วประเทศ 18 ชุมชน นำสินค้ากว่า 200 ผลิตภัณฑ์ และปิดท้ายกับ โชว์พิเศษชุด “Pakaoma …

Read More »

เปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9” ภายใต้หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณนิติกร กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), และคณะผู้จัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9” ภายใต้หัวข้อ …

Read More »

ครั้งแรกของการผนึกพลังองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ และยิ่งใหญ่ขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือ เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่น ๆ โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    …

Read More »

ไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2563

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณประวิช สุขุม และ      หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง และศาลาสหทัยสมาคม พร้อมกันนี้ ยังได้ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ที่เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจิตอาสา อาทิ สอนทำไอศกรีมหลอดจากน้ำหวานหลากสี สอนเพาะปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดครัวเรือน ฯลฯ ของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตไปด้วยกัน” โดยบรรยากาศ เป็นไปอย่างคึกคัก และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และในช่วงเย็น คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยังได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมถวายความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

Read More »