Tag Archives: คุณชวลิต ทิพพาวนิช

ระยอง นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีน    โควิด -19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ณ Sport Complex บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ไออาร์พีซี ให้การต้อนรับในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนองนโยบายของรัฐบาล ได้ใช้สถานที่ของบริษัทฯ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด- 19  ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข …

Read More »

IRPC คว้ารางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”  ประจำปี 2564 ประเภทองค์กร สาขานวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้าน    กล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ                          จากการที่ IRPC ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คิดค้นผลิตภัณฑ์ “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” Polypropylene Random Copolymer 3340H สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียม           ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่มีความโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น และเรียบลื่น เพื่อแก้ปัญหาการใส่ขาเทียมแล้วทําให้เกิดแผลจากการเสียดสีและได้รับความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําเศษขยะพลาสติกนวัตกรรมที่ได้จากการผลิตขาเทียม ไปเข้ากระบวนการ Recycle และนํากลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดการนำเข้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิขาเทียมฯ  ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการใส่ขาเทียมได้มากยิ่งขึ้น

Read More »

IRPC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จังหวัดระยอง

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าพบ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง    ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อมอบแอลกอฮอล์ Face Shield และเซ็ทกระเป๋าบรรจุ    หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ขนาดพกพา สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด

Read More »

IRPC กวาด 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล 3 อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน และประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ IRPC เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 งานดังกล่าวจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

Read More »