Tag Archives: คึกคัก!! ธอส. ปลื้ม นักวิ่งกว่า 3 พันชีวิตร่วมงาน “GHB RUN 2022” รวมเงินค่าสมัครนำไปสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้เปราะบางในสังคมได้กว่า 1.2 ล้านบาท

คึกคัก!! ธอส. ปลื้ม นักวิ่งกว่า 3 พันชีวิตร่วมงาน “GHB RUN 2022” รวมเงินค่าสมัครนำไปสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้เปราะบางในสังคมได้กว่า 1.2 ล้านบาท

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “GHB RUN 2022” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมกับมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งกว่า 3,000 คน รวมเงินค่าสมัครและเงินสมทบเพิ่มเติมจากนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,200,000 บาท ส่วนผลการแข่งขันประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในรุ่นทั่วไป (Overall) ทั้งฝ่ายชายและหญิงปราฏว่านักวิ่งจากประเทศเคนย่าคว้าแชมป์ไปครอง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ในวันนี้(18 ธันวาคม 2565) ธอส. ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “GHB RUN 2022” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมกับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการนำรายได้จากค่าสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรายละ 400 บาท ไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ได้อยู่อาศัยภายในบ้านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นนั้น ซึ่งผลปรากฏว่าการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน แบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท …

Read More »