Home / Tag Archives: คอลัมน์นิสต์

Tag Archives: คอลัมน์นิสต์

สังคมดราม่า

สังคมดราม่า

ทุกวันนี้เราต้องมารับรู้เรื่องราว แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวซึ่งข้อมูลเหล่านี้กินเวลา กินจิตใจเรามากโดยไม่ได้มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราเลย

Read More »