Tag Archives: คลังสินค้า ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

คลังสินค้า ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

คลังสินค้า ออฟฟิศเมท  ในเครือเซ็นทรัลรีเทล  คว้า 3 รางวัล ด้านแรงงาน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จ. ฉะเชิงเทรา ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน, รางวัลมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในสถานประกอบการ และ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ออฟฟิศเมท ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคลังสินค้ามาตรฐานสากล รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแรงงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน สวัสดิการที่เป็นธรรม และการสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่พนักงานทุกระดับ

Read More »