Tag Archives: คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

สงครามโลกครั้งที่ 3 ได้ถูกประกาศแล้ว!! ทุกองค์ประกอบทยอยสานเข้าด้วยกัน โป๊ปฟรานซิส ทรงตรัสเตือน

พระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงให้สัมภาษณ์กับสื่อ Jesuit media ซึ่งได้เผยแพร่ในช่วงวันที่ 14 มิถนายน 2022 ที่ผ่านมา

Read More »